BORANG PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM WAQAF PERAK AR-RIDZUAN

1) Butiran Peribadi
MyKad KP Lama / Polis / Tentera Pasport Penduduk Tetap
- -  
 
- -
Lelaki Perempuan
Cth:
[ NO. 1, ]
[ JALAN TAMAN 1, ]
[ TAMAN PERUMAHAN ]
2) Butiran Perhubungan
Sama seperti di atas
Cth:
[ NO. 1, ]
[ JALAN TAMAN 1, ]
[ TAMAN PERUMAHAN ]
Cth: +6016/+6017/+6019xxxxxxx
Cth: +605xxxxxxx
Cth: yourmail@mail.com (Google Mail)
Butiran Log Masuk
Pernyataan Pengakuan
Saya Setuju