BORANG PENDAFTARAN PENGGUNA SISTEM WAQAF PERAK AR-RIDZUAN

1) Butiran Peribadi
Gelaran:
Nama Penuh *:
Jenis KP *:
MyKad   KP Lama / Polis / Tentera   Pasport   Penduduk Tetap
No. KP *: - - 
No. KP Lama / Polis / Tentera
 *
: 
Negeri Kelahiran *:
Tarikh Lahir *: --
Jantina *:
Lelaki   Perempuan
Taraf Perkahwinan *:
Keturunan *:
Agama *:
Alamat Tetap *:Cth:
[ NO. 1, ]
[ JALAN TAMAN 1, ]
[ TAMAN PERUMAHAN ]
  
  
Bandar *:
Poskod *:
Negeri *:
Negara *:
Warganegara *:
 
2) Butiran Perhubungan
Alamat Surat-Menyurat *
Sama seperti di atas
: Cth:
[ NO. 1, ]
[ JALAN TAMAN 1, ]
[ TAMAN PERUMAHAN ]
  
  
Bandar *:
Poskod *:
Negeri *:
Negara *:
No. Telefon Bimbit *: Cth: +6016/+6017/+6019xxxxxxx
No. Telefon (Rumah): Cth: +605xxxxxxx
E-mel: Cth: yourmail@mail.com (Google Mail)
 
Butiran Log Masuk
ID Log Masuk:
Katalaluan *:
Pengesahan Katalaluan *:
:

Pernyataan Pengakuan

TERMA & SYARAT SISTEM WAQAF PERAK AR-RIDZUAN

1.Sistem Waqaf Perak Ar-Ridzuan ini merupakan sistem umum yang dikhaskan untuk berwakaf dengan Majlis Agama Islam Dan 'Adat Melayu Perak (MAIPk) dan juga ke atas harta-harta tertentu yang tetakluk dibawah terma dan syarat pembayaran Waqaf Perak Ar-Ridzuan.
2.Pihak MAIPk berhak menggunakan maklumat yang diberikan oleh pengguna sistem ini untuk tujuan yang bermanfaat dan juga apa-apa tujuan selagi tidak bercanggah dengan Syariat dan Undang-undang Malaysia.
3.Pengguna tidak berhak untuk menggunakan sistem ini sebagai platform untuk mengadakan sesuatu perniagaan atau seumpamanya.
4.Majlis Agama Islam dan 'Adat Melayu Perak (MAIPk) berhak untuk melucutkan kelebihan anda sebagai pengguna atas sebarang kemusykilan atau apa-apa kebarangkalian yang menjejaskan pihak MAIPk.
5.Wakaf yang dibayar akan diwakafkan selama-lamanya untuk kebajikan Agama Islam di bawah kelolaan MAIPk.
6.Had wakaf tunai adalah tidak terhad dan had wakaf ke atas harta-harta tertentu adalah tertakluk kepada nilai harta tersebut.

Saya Setuju