TUJUAN
Mengumpulkan dana serta peruntukkan dalam bentuk kecairan wang tunai yang dilihat penting pada masa kini yang dapat digunakan untuk pembangunan ummah secara keseluruhan yang ditukarkan kedalam bentuk Kekal agar ia berterusan dapat dimanfaatkan