WAKAF BOT
(Keperluan Dana RM 5 Juta)

WAKAF BOT

Wakaf Bot bermatlamat untuk meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi golongan nelayan terutamanya nelayan pesisiran pantai. WPAR akan menyediakan bot dan kelengkapannya termasuk engin dan pukat serta sonar bagi membolehkan para nelayan menerokai ke kawasan laut yang lebih dalam dan boleh meningkatkan hasil tangkapan.

Anggaran untuk projek wakaf bot ini adalah RM5 Juta.