WAKAF PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN ILMU AL-QURAN DI NEGERI PERAK

WPAR berhasrat untuk menyebar luas ilmu Al-Quran dalam kehidupan ummah melalui pembelajaran, pengajian, pemahaman, penghayatan dan pengaplikasian ilmu al-Quran tanpa mengira sempadan usia. Di penghujungnya, ianya bukan sekadar berjaya mewujudkan ummah yang menguasai dan membudayakan Al-Quran dalam kehidupan bahkan melahirkan tenaga daie yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran ilmu al-Quran.


Kos

Untuk projek wakaf ini memerlukan sebanyak RM 5 Juta .