WAKAF BANGUNAN KEDIAMAN PELAJAR UNIVERSITI SULTAN AZLAN SHAH (USAS) DI KUALA KANGSAR

Bagi mengatasi keperluan mendesak penempatan bagi pelajar-pelajar USAS yang kini berjumlah lebih 4000 orang, WPAR mengambil inisiatif untuk menampung kekurangan tersebut dengan membina dua blok bangunan kediaman yang mampu menampung seramai 720 pelajar. Pada masa ini, kerja-kerja awalan telah dijalankan di tapak pembinaan berhampiran Kampus USAS.

Kos:
Kos bagi Bangunan Wakaf Asrama Pelajar USAS ini adalah sebanyak RM 15 juta.