WAKAF BANGUNAN KEDIAMAN PELAJAR UNIVERSITI SULTAN AZLAN SHAH (USAS) DI KUALA KANGSAR

Bagi mengatasi keperluan mendesak penempatan bagi pelajar-pelajar USAS yang kini berjumlah lebih 4000 orang, WPAR mengambil inisiatif untuk menampung kekurangan tersebut dengan membina dua blok bangunan kediaman yang mampu menampung seramai 720 pelajar.

Kos:
Kos bagi Bangunan Wakaf Asrama Pelajar USAS ini adalah sebanyak RM 15 juta.