WAKAF ILMU PROGRAM MUMTAZ
(Keperluan Dana RM 10 Juta)

WAKAF ILMU - PROGRAM MUMTAZ

Bagi mengurangkan jurang pencapaian akademik antara pelajar luar bandar dengan yang di bandar, WPAR akan menyediakan kelas bimbingan dan latihan intensif dengan penumpuan kepada subjek teras untuk meningkatkan pencapaian akademik di dalam peperiksaan utama pada peringkat rendah dan menengah. Kelas akan dijalankan di masjid atau surau terpilih dan dikendalikan oleh guru-guru pakar di seluruh daerah. Program ini juga diperluaskan kepada pengetahuan serta kemahiran ICT seiring dengan keperluan kemahiran berfikir tahap tinggi di kalangan pelajar.

Kos untuk projek wakaf MUMTAZ ialah RM 10 JUTA