WAKAF BAGI PEMBINAAN PUSAT HEMODIALISIS WAKAF

Pusat hemodialisis wakaf dirancangkan untuk dibangunkan di setiap daerah bertujuan memberi akses dan kemudahan rawatan dialisis bagi menampung keperluan pesakit yang semakin meningkat. Dana terkumpul akan digunakan untuk pembinaan pusat rawatan, penyediaan kemudahan dan peralatan termasuk mesin dialisis. Usaha ini digerakkan bagi membantu meringankan bebanan kos rawatan yang semakin meningkat dan sekaligus sebagai usaha murni membantu ummah yang memerlukan.

KOS

Untuk projek wakaf ini memerlukan sebanyak RM10 juta (tidak termasuk mesin dialisis)